Всеукраїнське об’єднання наркозалежних жінок «ВОНА»

Посилення голосу жінок, які вживають наркотики

Період реалізації: 01.01.2021-31.12.2021.

Джерело фінансування: Міжнародний благодійний фонд “Альянс громадського здоров’я”.

Компонент: адвокація силами спільноти жінок, які вживають наркотики, спрямована на зменшення гендерних бар’єрів у доступі до послуг з ВІЛ та ТБ, забезпечення прав, подолання стигми та дискримінації, гендерної нерівності та гендерно зумовленого насильства.

Географія діяльності: місто Київ, Київська область, Харківська, Одеська, Дніпровська Запорізька, Волинська, Чернігівська, Житомирська, Донецька, Луганська, Сумська області.

Цільова аудиторія: жінки, які вживають наркотики (ЖВН), знаходяться на програмі ЗПТ або у активному вживанні, та члени їх родин.

Мета проєкту – зменшення гендерних бар’єрів у доступі до послуг з ВІЛ та ТБ, забезпечення прав, подолання стигми та дискримінації, гендерної нерівності та гендерно зумовленого насильства та розвиток проможності спільноти жінок, які живуть з наркозалежністю.

Основні завдання проєкту:

– Розвиток та посилення спроможності об’єднання спільноти ЖВН для представництва та захисту своїх прав в Україні та на міжнародному рівні.

– Участь представниць спільноти у розробці/оцінці міжнародних, національних, місцевих політик та процедур у сфері ВІЛ/СНІДу та дотичних сфер (в тому числі розробка програм з надання послуг за рахунок бюджетного фінансування після завершення донорської підтримки з боку Глобального Фонду).

– Розробка та реалізація інтервенцій з отриманням конкретних результатів для подолання гендерних бар‘єрів у реалізації прав спільноти ЖВН.

– Розробка та реалізація адвокаційних та інформаційних заходів для запобігання стигми та дискримінації спільноти ЖВН, формування толерантного ставлення до представників спільноти.

Компонент: удосконалення правової грамотності представників КГ (“Знай свої права”).  

Географія діяльності:  національний рівень – вся Україна.

Цільова аудиторія: жінки, які живуть з наркозалежністю (ЖВН), головним чином жінки, які вживають наркотики (ЖВН), знаходяться на програмі ЗПТ або у активному вживанні, та члени їх родин. 

Мета проєкту – зменшення правових бар’єрів доступу жінок, які живуть з наркозалежністю, до медичних, соціальних та юридичних послуг, підвищення правової грамотності ЖВН  для захисту своїх прав.

Основні завдання проєкту 

– Підтримка діяльності мережі параюристок («вуличних юристок») шляхом залучення активісток до захисту прав жінок з наркозалежністю в 24 регіонах України та надання консультацій жінкам, які вживають наркотики (ЖВН) в обраних регіонах. 

– Підвищення поінформованості ЖВН щодо можливостей захисту своїх прав та шляхів протидії стигмі та дискримінації.

Всеукраїнське об’єднання наркозалежних жінок «ВОНА» створене за ініціативою самих жінок
«Ми, жінки, які живуть з наркозалежністю, об’єдналися для реалізації наших прав та свобод заради гідного життя у суспільстві з гуманною наркополітикою».